V pondělí 10. května totiž začaly ve Strakonicích první stavební úpravy na silnici I/4 v rámci plánované akce Strakonice Jihospol – křižovatka I/22. Oprava povrchu vozovky od ulice Volyňská až po křižovatku s ulicí Nádražní potrvá do 31. května. Práce na místě probíhají za částečné uzavírky, kdy jsou osobní vozidla převedena na objízdnou trasu přes ulice Tovární a Komenského.

To ale není vše. Od úterý 1. června pak bude zahájena oprava komunikace I/4 (ulice Písecká) od křižovatky s I/22 (ulice Alf. Šťastného) až ke kruhovému objezdu u Jihospolu. „V tomto úseku už bude oprava vozovky probíhat za úplné uzavírky Písecké ulice. Veškerá doprava tak bude po dobu prací na komunikaci vedena po silnici I/22,“ říká za ŘSD České Budějovice Adam Koloušek.

Během oprav dojde k obnově krytových vrstev v celé šířce vozovky. V řešeném úseku proběhne frézování asfaltových vrstev, lokální vysprávky, pročištění a sanace stávajících propustků pod silnicí I/4, pročištění a sanace propustků pod sjezdy a výměna poškozených obrubníku a přídlažeb. Obnovou opotřebené obrusné vrstvy dojde k obnově protismykových vlastností krytu a obnově rovnosti krytu. Oprava také zlepší kvalitu komunikace zvýšením bezpečnosti a plynulosti provozu na ní.

Opětovné uvedení silnice do provozu je plánované na 11. července.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí stavební úpravy v řešeném úseku firma ZNAKON a.s., která ve výběrovém řízení uspěla s cenou 14,62 milionu korun bez DPH.