I když volyňský dětský domov vznikl v roce 1951, počátky této péče o děti spadají už do období druhé světové války. A ne do Volyně. Od 20. září 1943 totiž začala ve Strakonicích fungovat první samostatná pomocná škola, ve které se vyučovalo ve dvou třídách 24 žáků.

V návaznosti na nový výnos MŠ – Věd a Umění, byl v roce 1948 zrušen název Pomocná škola a vznikl název nový Zvláštní škola Strakonice. V důsledku pomoci při výchově a vzdělání sociálně slabším rodinám vznikl při této škole i dětský domov, který byl otevřen 1. května1951. Od 1. ledna 1952 se stal dětský domov krajským ústavem s názvem Krajský ústav pro mládež duševně vadnou. Název nebyl používán, místo něho se používalo Zvláštní dětský domov ve kterém bylo umístěno 37 dětí.

Před 76 lety skončila II. světová válka a s ní i útrapy, které lidem přinášela.
Jak jsme žili: Tváře války. Uplynulo 76 let od osvobození

V letech 1951 a 1952 se přebudoval zámek Střela tak, aby byl vhodným zařízením pro dětský domov, kam se zařízení ze Strakonic přestěhovalo.

Zásadní změny

Znatelnou změnu přinesl pak rok 1985. Bylo rozhodnuto přestěhovat zařízení ze Střely do nových prostor do Volyně – bývalé budovy soudu z roku 1914, která byla upravena a sloužila jako domov mládeže.

Další změny nastaly v roce 1996, kdy proběhla částečná rekonstrukce objektu, která splňovala podmínky zařízení institucionální výchovy.

Loučení v Makově.
Pepíkovi šlo o život, někteří lidé chtěli jeho smrt. Skončil v Makově

V roce 2000 přestal platit název Zvláštní škola internátní Volyně a změnil se na Dětský domov a Speciální škola Volyně. V souladu s novým školským zákonem se od roku 2006 zařízení nazývá Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně.

V témže roce vznikl návrh koncepce startovacích bytů, které by mohli využívat jedinci DD po ukončení ústavní výchovy kteří se z různých důvodů po ukončení ústavní výchovy nemohou, nebo nechtějí vracet do biologické rodiny a potřebují „pomocnou ruku „ při startu do života. Samotná realizace se uskutečnila až v roce 2004/2005, kdy byty začaly sloužit svému účelu. Poté 30. srpna 2005 byl projekt slavnostně zahájen za účasti představitelů, ministerstva školství, kraje a města a 1. srpna 2005 se nastěhovala první uživatelka bytu.

Současnost

Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně je úplná škola, která zahrnuje všechny součásti vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, ale i žáků, kteří nestačí tempu ZŠ hlavního vzdělávacího směru. Kapacita domova je 40 dětí ústavní výchovy a 5 dětí ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).