Ředitel kulturního střediska František Christelbauer Deníku řekl. „Chceme tady vybudovat altán, který by sloužil například jako jeviště pro kapely. V dalším případě pak chceme obnovenou Panskou zahradu poskytnout Informačnímu centru pro seniory.“ V těchto dnech zahrada prochází „generálním úklidem“. Mimo jiné jsou káceny nebezpečné stromy, které hrozí pádem, a je likvidován nepořádek.

Co byla Panská zahrada?

Zahrada k hradu patřila kolem ruku 1337, ale ta ve východní časti hradu byla v majetku řádu Johanitů. Nová ovocná zahrada v místě dnešní Panské zahrady byla založena velkopřevorem Václavem Joachymem Čejkou z Olbramovic (1745 až 1754), a to současně s místním špýcharem za hradem. Pravoúhlá zahrada je znázorněna na vedutě města z 18. století. Byly zde záhony lemované stromy, panský dvůr a sádky při Blatském rybníku. Horní park zvaný Zámecká či Panská zahrada je v 19. století oblíbeným místem procházek, sedělo se zde při pivě ze zámeckého pivovaru a hrály se zde kuželky. Původní park byl mnohem větší než jeho dnešní podoba. Býval zde i skleník a rybníček. V roce 1905 zde jsou zřízeny tenisové kurty užívané až do 2. světové války, pak bylo vše zrušené a na jeho místě byl postaven betonový dům pro Hitlerjunged, po válce byl předán Junákům. V roce 1924 kupuje část se sádkami a přilehlým Blatským rybníkem Akciová společnost továren na fezy a zřizuje zde vlečku. Stavba silnice do Pracejovic v roce 1936 zlikvidovala dolní část parku. V roce 1952 měla zahrada název Park oddechu.

Jan Malířský, Strakonice