Potvrdil to ředitel nemocnice Tomáš Fiala. "Byli jsem se v hale s panem hejtmanem podívat v sobotu 16. ledna. Hala se mu k tomuto účelu líbila," uvedl Tomáš Fiala.

V pondělí 18. ledna se v hale uskutečnila schůzka zástupců všech složek, které se na zřízení centra budou podílet. Lékař a náměstek ředitele nemocnice Michal Pelíšek nastínil další vývoj. "Předpokládáme, že centrum bude moci začít fungovat ve druhé polovině února. Záleží na tom, jak všechno do sebe zapadne - kdy dojde k montáži zařízení, zda půjde zavést do haly internet a podobně. Jsme schopni začít očkovat téměř okamžitě po jeho zřízení," uvedl Michal Pelíšek s tím, že vrchol očekávají přibližně v květnu, kdy centrem projde denně 600 až 800 lidí.

Podle praktického lékaře Viléma Zoubka je nutné také veřejnost pečlivě informovat o průběhu očkování. "Obrovskou roli pro plynulost očkování hraje například oblečení, a to u převážně starších lidí. I když to vypadá jako hloupost, nejlepší je triko s krátkými rukávy. Ne košile, ne svetry," vysvětlil Vilém Zoubek.

Na vybudování centra se podílí jihočeský kraj, město a strakonická nemocnice. Kraj například zajistí vnitřní vestavbu včetně přípojek vody a elektřiny, revizi elektroinstalace a zakrytí podlahy. Nemocnice ve spolupráci s městem pak vnitřní vybavení centra.

Na očkování se budou podílet dobrovolníci i zaměstnanci nemocnice. "Již k dnešnímu dni máme dostatečný seznam těchto pracovníků, kteří by chtěli pomoci," říká hlavní sestra nemocnice Edita Klavíková. V seznamu jsou také někteří praktičtí lékaři a specialisté, kteří projevili zájem vypomoci.

Otázky pro Petera Kureka, pracovníka krizového řízení města:

Kolik bude pořízení očkovacího centra stát, kdo se na financování a zařizování bude podílet?

Částku zatím nevím a v tuto chvíli ani nedokáži odhadnout. Jihočeský kraj zajistí pronájem objektu, vnitřního zařízení, spotřebu energií, další náklady spojené s provozem (úklid, technika, ostraha). Dále vnitřní vestavbu včetně přípojek vody a elektřiny, revizi elektroinstalace a zakrytí podlahy. Nemocnice ve spolupráci s městem a krajem zajistí vnitřní vybavení očkovacího centra, vnitřní označení (informační cedule, rozmístění) a pomocný personál (administrativní pracovníci, informátoři při příjezdu na parkoviště) z řad dobrovolníků.

Jak zajistíte bezpečný pohyb lidí, kteří přijedou na očkování? Bude spolupracovat policie, hasiči, městská policie?

V blízkosti očkovacího centra jsou světelně regulované přechody pro chodce. Pro zajištění bezpečného pohybu chodců bude spolupracovat Policie ČR a Městská policie Strakonice.

V centru budou i odpočinkové místnosti pro případ nežádoucí reakce na očkování. Budou mít pacienti možnost nějakého občerstvení?

O této možnosti jsme neuvažovali. Vzhledem k zamezení šíření nákazy není vhodné v očkovacím centru cokoliv konzumovat. Pohyb zde bude zásadně v rouškách. Očkované osoby se budou moci v očkovacím centru zdržovat jenom na dobu nezbytně nutnou.

Otázky pro hlavní sestru strakonické nemocnice Editu Klavíkovou:

Kolik lékařů a zdravotnického personálu bude denně potřeba k očkování?

Bude záležet na počtu dodaných očkovacích látek a zaregistrovaných zájemců o očkování. Zatím počítáme s několika týmy ve složení administrativní pracovnice, lékař, všeobecná sestra. Ředění očkovacích látek bude zajišťovat pracovník lékárny - farmaceutický asistent.

Jak očkování ho zajistíte?

Na očkování se budou podílet dobrovolníci i zaměstnanci nemocnice. Již k dnešnímu dni máme dostatečný seznam těchto pracovníků, kteří by chtěli pomoci.

Hlásí se i praktičtí lékaři?

Ano, někteří praktičtí lékaři a specialisté jsou také v tomto seznamu. I oni nám projevili zájem vypomoci.

Mají lékaři či sestry za tuto práci zvláštní odměnu? Jak bude vypadat jejich finanční ohodnocení?

Veškeré pracovní činnosti jsou zdravotníkům řádně finančně ohodnoceny.

Pokud půjde o lékaře a sestry z nemocnice, nebudou vzhledem k situaci chybět v běžném provozu? Nebude mít jejich absence vliv na operační zákroky?

Ne, žádné provozy (ambulance a lůžková oddělení…) nebudou z důvodu očkovacího centra omezeny. Provozy jsou již nyní posíleny z řad studentů zdravotních škol, všeobecnými sestrami, které jsou na rodičovské dovolené nebo v důchodu a jsou ochotny nám vypomoci i v očkovacím centru.