Areál je rozdělen na dvě části. Streetovou, která obsahuje různé překážky typu zídky, pojezdové zábradlí, pyramidy, šikminy, minirampy a bike park pro BMX jezdce, kde dominují vyšší rádiusy a jejich kombinace jako například spina a funbox. „Obě sekce jsou vzájemně propojeny, díky čemuž lze celým objektem skateparku souvisle projíždět a využívat naprosto všechny překážky,“ řekla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Prachatičtí skateboardisté dokončili opravu zřejmě nejstarší U-rampy v Evropě.
Stařičké „účko“ pomáhali opravit skateboardisté, mohou oslavovat

Město vybudovalo nový skatepark na základě podnětu obsáhlé komunity jezdců, využívající současnou U - rampu a různé prvky před plaveckým stadionem. I když je nový park zatím uzavřený, přesto se na něm i přes zákazy jezdci na prkýnkách objevují. Podle nich skatepark odpovídá jejich požadavkům a sportovním možnostem.

Málo adrenalinu

Ale mince má i druhou stranu. Jezdci, kteří na staré U - rampě proháněli svá kola BMX (freestyle) zas tak spokojeni, jak by si asi radnice přála, nejsou. „Neříkáme, že nový park je špatný. Ale na starém skateparku byla možnost větších skoků, takže i bylo více adrenalinu. Nový skatepark je spíše jen pro prkýnkářke nebo bruslaře,“ řekl jezdec na BMX známý jako Luky.

Podle něj budou on a další BMX jezdci využívat původní areál co nejdéle. Ale i tady je plánovaná změna. O některé kusy nebo sety z U - rampy, které stále ještě vyhovují normám, projevily zájem některé organizace. Například město Vodňany. Na tamní radnici se totiž obrátili skejtaři, kteří jezdili na rampu do Strakonic z Vodňan. „Požádali nás, zda bychom nemohli některé kusy od Strakonic odkoupit a instalovat je ve Vodňanech. Nechtějí o svoji zálibu přijít,“ uvedla Lenka Handšuhová, která je pověřená vedením odboru správy majetku a investic.

Strakonice a Vodňany v současné době jednají o dalších možnostech, jako je například případná cena, odvoz a celkový stav setů. U – rampa na strakonické Křemelce je totiž stará 20 let, vznikla v roce 2003.

Černí jezdci

Nový skatepark pořídily Strakonice v nákladech převyšujících 10 milionů korun bez DPH. Nadace ČEZ podpořila projekt výstavby skateparku částkou 805 150 korun z programu Oranžové hřiště 2022. Radnice slibuje slavnostní otevření, to je však podmíněno přijatelným počasím. Zatím je tedy do něj zákaz vstupu, městská policie zde dělá namátkové kontroly. „Jezdíme sem několikrát denně, protože sem chodí rodiče se svými dětmi. Vůbec nerespektují, že jsou všude natažené pásky zabraňující vstupu do areálu,“ řekli strážníci z hlídky MP.

Nového skateparku v Prachaticích se vyznavači skateboardingu hned tak nedočkají. Potřebné miliony využije město na jiná sportoviště.
Třináct milionů na skate park je příliš, opravit se musí dráha

Nový skatepark dostala do správy městem zřízená organizace STARZ. Ta bude garantem bezproblémového fungování parku. V areálu parku jsou informativní tabule s provozním řádem, který budou jezdci povinni dodržovat.

Prachatice hledají místo

Jinou situaci řeší v Prachaticích. Zde mají skatepark, který vznikal již v 80. letech. "V minulých letech mělo město projekt na nový skatepark, ale k realizaci nedošlo. Postupem let projekt zestárl a je nepoužitelný," uvedl referent odboru investic MěÚ Prachatice Jan Plánek. Podle něj radnice sice plánuje obnovu skateparku, ale ve hře i hledání nového místa. Současný areál je v části městského hřiště, kde už svou polohou neodpovídá.

V Českém Krumlově leží skatepark ve sportovním areálu Chvalšinská hned vedle fotbalového hřiště. Vznikl přibližně před dvaceti lety, tedy ve stejné době, jako původní skatepark ve Strakonicích. I v Českém Krumlově hledají v současné době nové řešení pro tento adrenalinový sport. U zrodu areálu stály před dvaceti lety party místních skateboardistů. Park je oplocen, ale stále otevřen veřejnosti.

STRUČNĚ:
- Dalším zájemcem o některé prvky U
– rampy má být organizace Kolem dokola ČB.
- Místo U – rampy plánuje strakonická radnice výstavbu parkoviště. Zatím jde pouze o záměr bez konkrétních údajů.
- Součástí nového SP bude i obnovený rockový klub a možnost sezení venku.