Jednatel hospodářství Ľudovít Brehovský byl po prvním dni velmi spokojený. "Je tady krásná ryba. Jsem rád, že ryby z Dřmelin jdou na náš trhy." Zájemci si mohli koupit rybu na místě a prodávali se zde také kapři o váze osmi i více kilogramů.

Výlov Dřemlin je spjatý s tradicí, která vyjadřuje úzký vztah mezi rybáři a zemědělci. Jde o výměnu koláčů za ryby. "Tato tradice vznikla někdy v 16. století. Rybáři se prý nechovali nijak ohleduplně k majitelům polností pod rybníkem. Nechali jejich pozemky při výlovu zaplavovat vodou. A tak jim rolníci začali nosit koláčky, aby na ně byli hodní," přiblížil tradici zemědělec Jiří Faktor, který ve středu rybářům koláčky přinesl.

Ale rybník Dřemliny je spjatý i s jinou událostí. V září 2016 se ve vodě totiž poprvé v Česku objevila obávaná nákaza - koiherpesviróza. Muselo dojít k asanačnímu výlovu, po němž bylo šetrně usmrceno na 70 tun kaprů.

Nákaza:

Koi herpes virus (zkr. KHV, znám také jako kapří herpes virus) je vysoce nakažlivé virové onemocnění ryb, způsobující onemocnění zvané koiherpesviróza. Náchylný k tomuto onemocnění je především kapr obecný a jeho japonská okrasná forma, kapr koi. Onemocnění je doprovázeno poměrně vysokou úmrtností ve výši 80 až 90 procent.

Krátce

- Už 23. září tak Státní veterinární správa vydala nařízení, v němž Dřemliny označila za ohnisko nákazy, a vymezila i uzavřené a ochranné pásmo v jeho okolí.

- Ryby byly utraceny s pomocí kysličníku uhličitého, který byl napuštěný do nádrží s vodou a kapry. Následovalo zpracování ryb na rybí moučku.

- Na člověka nemoc přenositelná není a nebyl by tak teoreticky ani problém s konzumací nemocných ryb. V Dřemlinách však bylo tolik kaprů, že nebylo možné je všechny naráz zpracovat v oprávněném zpracovatelském zařízení.