Návštěvníci si mohli prohlédnout, ale také vyzkoušet pletení košíků a nůší, naklepávání kosy, výrobu korálků, zpracování dřeva a mnoho dalších řemesel. "Zatím nám vše opravdu vychází, ale hlavně chodí návštěvníci," řekla ředitelka muzea Ivana Říhová.

Mnoho lidí jezdí nejen za řemesly, ale i za historií. "Mlýn je nádherný a jeho historie zajímavá a poučná. Líbí se nám třeba spouštění mlýnského kola a děti byly úplně vedle z neposedného kůzlete, které tady skáče po kamenech," popsali zážitky manželé Urbanovi z Klatovska.

Historie

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo 1. března 2005 odkoupení jedinečné technické památky, vodního mlýna v Hoslovicích, do vlastnictví Jihočeského kraje s tím, že předalo tento majetek do správy Muzea středního Pootaví Strakonice, které je jím zřizováno.

Z bylinkového hrnečku 21. května 2022.
VIDEO: Mlýn v Hoslovicích nabídl návštěvníkům bylinky

- Vzhledem ke středověkému původu vsi Hoslovice (podle písemných zmínek již existovala v roce 1352) mlýn v místě stával již v této době. První písemně doložená zpráva je z Berní ruly z roku 1654. V ní je uvedeno, že zde byl „mlýn o jednom kole a 16 strychů pole" a osedlým byl Tomáš Mlynář. ¨- Zmínka o mlýnu o jednom kole se objevuje později ještě v Tereziánském katastru z roku 1748 a ve sčítání lidu v roce 1905. Mlýn byl stále v provozu. Vlastníci, bratři Harantovi, ještě koncem 70. let osadili nový hřídel mlýnského kola.

- Výjimečný byl způsob života posledních vlastníků, kteří se od padesátých let izolovali od společnosti. Odmítli veškerý technický pokrok, proto poslední dochovanou technickou úpravou je žentour za stodolou. V areálu zakonzervovali tradiční venkovský způsob života - není zavedena elektřina, chybí sociální zařízení, obytné místnosti tvoří malou část budovy. Díky tomu je mlýn včetně dalších staveb a pozemků v autentickém stavu tak, jak jej znali obyvatelé Hoslovic a okolí po staletí.