Ale dokonce i třetí červnový víkend byl do poslední chvíle nejistý. „Na veškeré přípravy jsme měli tři týdny,“ dodal.

Hlavním bodem oslav byl páteční křest almanachu. Na jeho přípravu dohlížela učitelka češtiny a němčiny Květa Rysová. „Odložení vydání almanachu jsme využili k jeho většímu propracování a oslovení více významných absolventů. Věřím, že se almanach podařil,“ řekla před jeho křtem.

V jeho rámci poděkoval ředitel Miroslav Hlava dlouholetým pedagogům a zazněly také zdravice některých absolventů a hostů, ale i vzpomínka na spolužáky a pedagogy.

Zajímavostí je, že jubilejní oslavy byly v historii školy odloženy dokonce dvakrát – poprvé k 25. výročí v roce 1945 a podruhé to bylo 100. výročí v loňském roce.

Program oslav pokračuje v sobotu 19. června dnem otevřených dveří od 10 do 18 hodin a na scéně u pivovaru od 11 do 19 hodin.