Ředitel centra Martin Karas byl z auta nadšený. "Centrum vzniklo v roce 2005, takže náš služební automobil je už 16 let starý. Bohužel, rozpočet na naši činnost nepočítá s pořizováním nového auta, takže všem, kteří přispěli na nový vůz, patří naše obrovské poděkování," řekl Martin Karas na adresu sponzorů. Vůz bude centrum používat na převoz dětí k lékaři, do školy, na nákupy a podobně. Finance na automobil sehnala firma Kompakt spol. s.r.o.. "Ta oslovila firmy a společnosti na Strakonicku s prosbou o finanční spoluúčast," řekla za nemocnici, kde centrum sídlí, referentka Kateřina Koželuhová.

Agentura Kompakt založila v roce 1997 projekt Sociální automobil. Oslovuje firmy a společnosti po celém území ČR a s jejich pomocí pořizuje automobily pro vybrané ústavy a zařízení, které pečují o mentálně či tělesně postižené nebo přestárlé klienty. Od okamžiku spuštění projektu bylo už předáno 920 automobilů.

Ve středu večer zasahovali policisté ve Vodňanech u řeky Blanice. 
Kočárek na mostě byl studentům podezřelý. V Blanici pak uviděli ženu s dítětem

Nový vůz začne centrum využívat okamžitě.

Dětské centrum

- Pobytové zařízení pro děti, které sídlí v areálu Nemocnice Strakonice, a.s., navazuje na činnost krizového centra v Českých Budějovicích. Hlavní náplní činnosti zařízení je komplexní péče o děti předškolního věku, zejména kojence a batolata, včetně zdravotní péče, rehabilitace, psychologické péče, výchovné péče a sociálního poradenství. Zařízení poskytuje sociální rehabilitaci matkám nebo rodinným příslušníkům a další služby v rámci pomoci upevnění vztahu ohrožených rodin. Posláním DCJK, o.p.s. je poskytovat dětem a jejich rodinám pomoc v nejširším slova smyslu.

- V zařízení umístěném v objektu bývalého Dětského oddělení v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. pečuje více než 40 profesionálů přibližně o 70 dětí ročně.