Strakoničtí zastupitelé si ve středu 7. října byli prohlédnout zrekonstruovanou Úpravnu vody v Pracejovicích.

Návštěva ÚV PracejoviceZareagovali tak na výzvu ředitele technických služeb Ludvíka Němejce na zastupitelstvu 2. září. „Chceme zpřístupnit úpravnu veřejnosti. Proto pořádáme exkurze a rádi bychom vyzvali i strakonické zastupitele, aby se přišli podívat," řekl tehdy.

Starosta Břetislav Hrdlička poznamenal, že ho rekonstrukce velmi překvapila. „Celou dobu jsem byl přesvědčen, že původní úpravna byla srovnána se zemí celá. Šlo ale jen o její část z 80. let. Musím uznat, že tady byl odveden kus práce, ale pokud stála rekonstrukce přes 120 milionů, nejvíce mne zajímá, za kolik byla pořízena technologie a kolik tím pádem budou platit lidé za vodu," řekl.

 Návštěva ÚV PracejoviceNarážel tak na krok bývalého vedení města. To při uzavírání smlouvy o dotaci z Fondu životního prostředí na rekonstrukci čistírny odpadních vod přistoupilo na podmínku o navýšení vodohospodářského fondu města kvůli její udržitelnosti. Zjednodušeně to znamená, že město bude muset několik let zvyšovat vodné a stočné.

Exkurze se z 21 zastupitelů zúčastnilo pět – starosta Břetislav Hrdlička, místostarostka Helena Brejchová, radní Rudolf Oberfalcer a zastupitelé Jan Svoboda a Josef Eigner.