V Malenicích se v sobotu 5. dubna konal 18. ročník neckyády.

Plavidla spustilo na hladinu Volyňky devět posádek.

Počasí bylo opravdu aprílové - chvilku slunce, vzápětí vítr a také sníh.