Čtvrteční průtrž mračen opět zatopila vidukt. Stačilo několik minut velmi silného deště a komunikace zmizela pod nejméně třiceticentimetrovým vodním stropem. Tím se právě v dopravní špice musely probrodit desítky automobilů.

„Na vině jsou malé kanalizační vpustě, které jsou ale v majetku Ředitelství silnic a dálnic Č. Budějovice. Odvodnění viaduktu za 114 milionů korun funguje,“ řekl přímo na místě krajský radní Pavel Pavel. Vpustě se velmi rychle ucpaly a voda se do nového odvodňovacího systému nedostala. „Už jsme na to upozorňovali loni a dokonce jsme podali návrh, že si tento úsek převezmeme do své správy. ŘSD to odmítlo,“ řekl starosta Pavel Vondrys. V příštím týdnu „vyrazí“ na ŘSD opět. „Budeme žádat minimálně zdvojnásobení počtu vpustí a opět navrhneme, že si část komunikace pod viaduktem převezmeme,“ dodal. Už v době prací na odvodnění upozorňoval ŘSD na malou kapacitu vpustí. Bezvýsledně.

V pátek odešly z odboru dopravy MěÚ Strakonice na ŘSD první dopisy, poukazující na malou kapacitu vpustí. Potvrdil to šéf odboru Václav Býček.

“O tom, že nastal ve Strakonicích takový problém, od vás dnes slyším poprvé. Nikdo nás ještě nekontaktoval. Mohu vám ale slíbit, že se situací budeme určitě zabývat a budeme ji řešit,“ řeklza ředitelství silnic a dálnic František Kollar.

„Plně podpoříme strakonickou radnici i další podobné aktivity na jihu Čech,“ slíbilkrajský radní Pavel Pavel.

Jak vypadala situace na Strakonicku, čtěte zde.

Jaké lidem způsobily kroupy škody, čtěte zde.