Oproti původnímu termínu si řidiči budou moci zrekonstruovaný viadukt u ČZ ve Strakonicích vyzkoušet s několikadenním předstihem.

Radnice se s prováděcí firmou dohodla o předání do předčasného užívání ještě před Václavskou poutí. Nic tomu nebrání, protože už scházejí jen dílčí dokončovací práce. „Střed města bude o pouti uzavřen a průjezd omezen. Tak bychom mu chtěli dopravně ulevit,“ vysvětlil starosta Pavel Vondrys.

Práce trvaly téměř tři měsíce. Malý kamenný oblouk nahradila široká mostovka, která umožní nejen současný průjezd automobilů v obou směrech, ale i pohodlný průchod pro pěší vedle nich.

Projet by tudy měly i autobusy. A jaké byly náklady této akce? Původní smluvní částka hovořila o 38 milionech korun. Včetně výluk však nakonec přijde na necelých 25 milionů. Úplně původní čísla vycházející z projektu ovšem byla nesrovnatelně vyšší. Spočítané náklady včetně výluk dle sazebníků byly 68 milionů korun. Pak se podařilo zkoordinovat s Jihočeským krajem a Českými drahami další akce. Tak se ceny významně snížily. Dalšími vyjednáváními se podařilo částky srazit ještě více.

První vozidlo mohlo projet viaduktem už ve čtvrtek v 16 hodin.