Zeptali jsme se proto vedoucí Majetkového odboru Městského úřadu ve Strakonicích Jany Nárovcové: Byl již definitivně stanoven termín výstavby a byl při schvalování brán zřetel na možnost průchodu zaměstnanců do ČZ?

V minulých dnech proběhlo výběrové řízení na dodavatele této stavby a po schválení radou města, v případě, že se v patnáctidenní lhůtě žádný účastník řízení neodvolá, bude možné následně stavbu zahájit. V případě odvolání může být výstavba ohrožena vzhledem k závaznému termínu výluky železniční dopravy. Ve zpracovaném harmonogramu je zahájení stanoveno na 25. června a nejzazší termín dokončení je 8. října tohoto roku. V tomto rozmezí je však stanoven také naprosto závazný dílčí termín výluky na železniční trati, který je nutné bezpodmínečné dodržet. Již při výběrovém řízení byla stavebním firmám zdůrazněna nutnost zachovat možnost průchodu zaměstnancům pracujícím v areálu akciové společnosti ČZ. Byla dohodnuta jednak možnost provizorního přechodu nebo vymezení doby, kdy budou lidi do práce a z práce stavbou procházet. Výjimkou budou pouze doby náročných technologií, například při pokládání mostovky apod., kdy bude, především z bezpečnostních důvodů, průchod na určitou dobu přerušen. Podrobnější informace o zahájení a průběhu stavby budou známé zhruba za dva týdny.

Čtěte také zdeazde.