"Chovatelce uhynuly dvě z devíti slepic. Vyšetření následně potvrdilo přítomnost viru ptačí chřipky H5N8. V blízkosti chovu se nachází rybník, mohlo dojít ke kontaktu s volně žijícími vodními ptáky. Zbývající kusy v chovu budou v souladu s legislativou utraceny," uvedl Petr Vorlíček.

Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. Jedná se o 34. letošní ohnisko ptačí chřipky v České republice.