„Chtěli bychom vybudovat sál tak pro stovku lidí. Byly by to větší prostory, než máme v restauraci Na Rozhrání, kde se konají společenské akce. Místo bychom tu chtěli najít i pro byt a nebo obecní úřad,“ uvedl starosta Pavel Šípek.

Budovu staré hospody obec zakoupila v roce 2015 za 700 tisíc korun. V roce 2016 ji zabezpečila, aby nezatékalo a vznikla také studie na rekonstrukci objektu i se sálem. Ten se rozdělil na čtyři samostatné stavební části. Samostatným objektem byl sklad paliva a staré WC. "Tento objekt

máme projekčně zpracovaný a po celkovém zbourání a nové výstavbě bude sloužit jako veřejné sociální zařízení a sklad sportovních potřeb, pro

dětské a pískové hřiště vedle hospody. Druhá hlavní budova byla rozdělena na stodolu - skladový objekt, který již slouží jako zázemí

pro potřeby obce. Další částí je sál s hospodou. Na tuto stavební část zpracováváme projekt pro stavební povolení," dodal starosta Pavel Šípek.

Pro obec, která má asi 158 stálých obyvatel je to investice na několik let. Stačila již investovat do objektu, který nyní slouží jako zázemí pro potřeby obce. Rekonstrukce této části proběhla v roce 2017 a 2018 za přibližně 1,7 milionu korun s přispěním z dotace POV Jihočeského kraje. „Letos bychom rádi opravili střechy. To se odhaduje 600 tisíc,“ dodal starosta

Náklady na rekonstrukci hospody se sálem se odhadují cca na osm milionů korun

Podle místních se Turné větší kulturní zázemí hodí. „Zůstávají tu mladé rodiny, je potřeba, abychom se měli kde scházet a pořádat akce. Dosavadní prostory jsou malé,“ říká za kulturní a sportovní spolek Milena Červenková. Vedle hospody U Mostu je hřiště a prolézačky pro děti, takže by se tyto prostory doplňovaly.

Klára Alešová