Před budovou školy se v pondělí 17. dubna uskutečnila demonstrace na podporu pedagoga této školy M.Š. a některých jeho kolegů, se kterými vedení školy ukončilo pracovní poměr. Té se zúčastnili nejen žáci školy, ale také někteří rodiče. Součástí protestu byla i petice, kterou podepsalo přes 280 žáků napříč třídami.

Základní škola Dukelská ve Strakonicích.
Základkou ve Strakonicích hýbou protesty. Školáci brání propuštěného učitele

Vedení města poskytlo prostřednictvím tiskové mluvčí Markéty Bučokové vyjádření. To otiskujeme v plném znění.

V uplynulých dnech proběhly schůzky mezi vedením města Strakonice a ředitelem největší strakonické Základní školy Dukelská. Jediným tématem, které rezonovalo napříč jednotlivými jednáními, bylo ukončení pracovněprávního vztahu mezi jmenovanou školou a jejím zaměstnancem na pozici pedagoga.

„O sporu mezi vedením a pedagogem jsme se dozvěděli zhruba před dvěma týdny. Vzhledem k citlivosti tématu nebylo možné udělat jakýkoliv závěr, aniž bychom si vyslechli obě strany. Jde především o vztah mezi zaměstnavatelem na jedné straně a zaměstnancem na straně druhé, do kterého třetí osoba nemůže zasahovat.

Po vyslechnutí několika osob, stojících na obou stranách, jsme jako zástupci zřizovatele plně na straně ředitele školy, který dle našeho názoru postupoval podle platných předpisů a jednotlivé kroky, které učinil v této záležitosti, byly zcela v jeho pravomoci. Ředitel školy Mgr. Rudolf Prušák má i nadále naši plnou důvěru a podporu,“ sděluje ke sporu školy s pedagogem vedení města.

Zřizovatel (město) nemůže zasahovat do pracovních vztahů ve zřizované organizaci, která má svého statutárního zástupce. Přesto si rada města pozvala na jednání jak ředitele školy, tak samotného pedagoga, kterého se ukončení pracovního poměru týká. Důvodem bylo objasnění jejich argumentů a postojů, na jejichž základě by bylo možné si na celou záležitost udělat vlastní názor. Tento názor však nikterak neovlivňuje konečné rozhodnutí ředitele školy učiněné zcela v mezích jeho kompetencí.

Ing. Markéta Bučoková, PR