Část investic půjde i do obnovy místních komunikací. Celkové náklady města Volyně pro rok 2018 do výstavby a oprav místních a účelových komunikací, chodníků a lesních cest činí 11, 8 milionu korun.

„Z rozpočtu města bude zcela hrazena rekonstrukce Vimperské ulice. Náklady dle projektové dokumentace dosáhnou 3,1 milionu korun. Výběrová řízení na dodavatele teprve proběhnou,“ řekl starosta Volyně Václav Valhoda.

V rámci stavebních prací dojde k oboustranné rekonstrukci chodníků v rozsahu od náměstí Svobody, kolem domu s pečovatelskou službou směrem k ulici Čelakovského. „Současně v tomto úseku vzniknou i dva zcela nové chodníky a to v místech současných předzahrádek u domů pana Uhlíka a pana Reicherta. Tyto části pozemků město od majitelů dříve odkoupilo. Dojde tak zde nejen ke kompletní rekonstrukci, ale k zpřehlednění celé komunikace,“ doplnil starosta.

Stavba by měla být dokončena do 20. června. Na dalších projektech, týkajících se obnovy komunikací, se bude město podílet společně se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje.