Jeho cílem je podle předsedy představenstva nemocnice Tomáše Fialy zjistit stav způsobu fyzické manipulace s pacienty při ošetřovatelské péči v praxi a navrhnout způsoby a implementaci nejnovějších trendů do praxe. „Manipulaci s pacientem vnímáme jako komplexní proces. Sestra i ostatní nelékařský zdravotnický personál manipulují s pacientem po celou dobu jeho hospitalizace mnohokrát denně. Škála procesů, při nichž personál s pacientem musí manipulovat, je široká," zmínil Tomáš Fiala.

ROLI HRAJE VZDĚLÁVÁNÍ I KOMUNIKACE

Upozorňuje také, že při zmíněné činnosti je zatěžován pohybový aparát personálu, který je výrazně ohrožen vznikem muskuloskeletárních poruch s možným následkem pracovní neschopnosti. „Personál používá kvalitní manipulační pomůcky, dodržuje bariérovou péči a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale významnou roli hraje také vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblastech pohybových a komunikačních konceptů,“ doplnil předseda představenstva.

PRAXI NATÁČÍ

Ve zdravotnickém zařízení vznikají současně i videonahrávky různých způsobů manipulace pacientů během ošetřovatelské péče. „Úkolem vzdělávací instituce je přinášet teoretické poznatky do praxe, a proto jsme velice vděční za vstřícnou spolupráci nemocnic, bez které bychom neměli možnost se na zkvalitňování ošetřovatelské péče podílet,“ řekla docentka Marie Trešlová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Projekt se koná od loňského roku a bude pokračovat až do konce příštího. Celkem se zapojilo pět jihočeských nemocnic.