Sociální pracovnice Jana Kůrková bude jednou z členek šestičlenného týmu. „Nemocnice i město projevily velký zájem, aby tady domácí hospic fungoval. Jeho princip tví v tom, že jezdíme za lidmi domů, do jejich prostředí,“ řekla Jana Kůrková.
Vznik domácího hospice podpořila jak nemocnice poskytnutím prostor, tak církev římskokatolická a pomoc přislíbilo i město Strakonice.

DH je propojená forma zdravotní, sociální, psychologické a duchovní péče, poskytovaná nemocným všech indikačních, diagnostických i věkových skupin ve vlastním sociálním prostředí, u nichž je předpokládaná prognóza délky života na základě rozumného lékařského posouzení kratší, než šest měsíců.
Slavnostní otevření se uskuteční 29. října ve 13.30 hodin.

Domácí hospic (terénní hospicová péče)
je právnická osoba – organizace hospicového typu působící v ČR, registrovaná jako poskytovatel zdravotních služeb dle Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a provozující hospicovou péči dle Zákona č. 48/1997, a zároveň poskytuje registrované služby dle z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

Domácí hospic je propojená forma zdravotní, sociální, psychologické a duchovní péče, poskytovaná nemocným všech indikačních, diagnostických i věkových skupin ve vlastním sociálním prostředí, u nichž je předpokládaná prognóza délky života na základě rozumného lékařského posouzení kratší, než šest měsíců. V rámci hospicové péče je poskytována zejména paliativní péče, tj. celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na léčení vlastního závažného onemocnění. Zásadní je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních potřeb a problémů nemocných.

Domácí hospic (DH) podmínky pro působení (odlišení od ostatních agentur)
- péči poskytuje samostatný multidisciplinární tým
- každé zařízení DH dodržuje standardy APHPP
- klientelou DH se rozumí výhradně terminálně nemocní (umírající)
- počet poskytovatelů: max. 1 DH / 100 000 obyv. (cca 1 DH = 1 okres)
- souběžné působení DH v režimu běžné domácí péče není přípustné
- dostupnost pro každého potřebného pacienta (časová, finanční, odborná)
- dostupnost lékaře 24/365
- dostupnost zdravotních sester a PSS 24/365
- dostupnost duchovní péče 24/365
- důraz na sociální, psychologický a duchovní rozměr péče
- nejméně 65% úmrtí nastane do 3 měsíců
- max. 35% klientely tvoří překlad do lůžkového zařízení nebo prodloužení domácí péče (max. 6 měs.)
- DH disponuje vlastní půjčovnou pomůcek, včetně přístrojů
- důraz na sociální, psychologický a duchovní rozměr péče

Personální obsazení
- zdravotní sestry
- lékaři
- ošetřovatelé/pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče
- sociální pracovník - poradenství
- kněz/pastorační asistent/nemocniční kaplan