Při současné stále se zvyšující četnosti automobilové dopravy, a to i navzdory odklonu části těžké kamionové přepravy z centra města, je prostředí běžných městských komunikací nebezpečné.

Strakonickému deníku to řekla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. "Realizace projektu je umístěna do středu města. Podél řeky Otavy vede po jejím pravém břehu vyježděná pěšina sloužící chodcům a cyklistům, ale také zároveň k údržbě hrázky," dodala.

Páteřní cyklostezka je navržena v úseku od železničního mostu po most Písecká na pravém břehu Otavy, kde bude navazovat na úsek po most Ellerova. V tomto úseku bude umístěn kolostav pro osm kol. Převážná část tohoto úseku stezky se nachází na stávající hrázce podlé řeky, která bude v rámci protipovodňové ochrany města navýšena a zpevněna. Dále stezka povede částí po pravém břehu řeky až k mostu Jana Palacha, kde bude navazovat na stávající chodník, jehož povrch je z betonových dlaždic. Vzhledem k jeho stavu bude v rámci investice zhotoven zcela nový. Další část cyklostezky povede po levém břehu Otavy. Zde se v tuto chvíli nachází travnatý břeh koryta řeky. V rámci projektové dokumentace bude proveden opevněný zářez – betonová opěrná zeď, po které povede stezka.

Neckyáda v Malenicích se jako vždy vydařila na výbornou.
Máma pustila dítě po vodě a křísila tučňáka. Malenická neckyáda se vší parádou

V úseku od mostu Jana Palacha po železniční most stezka povede po pravém břehu řeky Volyňky mezi komunikací Zeyerovo nábřeží a řekou, dále až po křižovatku u společnosti ČZ. Cyklostezka má podle dokumentace a jednotlivých úseků rozpětí od tří do čtyř metrů. "Pohodlně se zde budou cyklisté potkávat. Dobře všichni víme, k jak obrovskému nárůstu cykloturistiky v posledních letech došlo. Bezpečnost provozu na cyklostezkách má maximální prioritu, protože musíme předpokládat, že se zde budou pohybovat například vyznavači in-line bruslí, maminka s kočárky a mnoho dalších," doplnil starosta Břetislav Hrdlička.

V samém začátku realizace projektu byl navržen asfaltový povrch. V průběhu aktualizace dokumentace ale Povodí Vltavy vzneslo požadavek na změnu povrchu pro nebezpečí možného utržení asfaltového povrchu při potencionální povodni. Cyklostezka tedy bude zhotovena z mechanicky zpevněného kameniva.

Fotbalová I.B třída: Střelské Hoštice - Sousedovice 4:2 (2:1).
Střelské Hoštice potvrdily dobrou formu výhrou nad Sousedovicemi

Z důvodů minimalizace negativních dopadů na místní provoz bude stavba cyklostezky realizována po jednotlivých stavebních úsecích, které kopírují výše popsané úseky. Cyklostezka řeší také následné propojení s regionální sítí cyklostezek. V budoucnu se plánuje propojení až do osady Hajská a spojení s cyklostezkou Strakonice – Pracejovice.

Celkové náklady na realizaci lehce převyšují částku šesti milionů korun. Město obdrželo 85 procent dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.