Budova je rozdělena na dvě části. Obchodní dům, přístupný z náměstí a základní uměleckou školu přístupnou z ulice Kochana z Prachové. Obě jsou spojeny dvorním traktem. V prvním kroku bude demontována střešní krytina. Konstrukce krovu bude zachována v co největším možném rozsahu. Dojde-li k výměně jednotlivých prvků kroku, pak budou tyto prvky spojovány tradičními tesařskými spoji bez použití spojovacích prostředků, jako jsou hřebíky, vruty, apod. Jako krytina bude použita opět keramická krytina bobrovka.