V sezoně 2024 se budou farmářské trhy ve Strakonicích konat opět každý druhý pátek celkem ve 12 termínech, šest je jarních a šest podzimních. "Důležitou změnou oproti loňské sezoně je, že se trhu budou konat v dřívějším čase. Budou probíhat mezi 12. a 16. hodinou. Místem konání je opět strakonické Velké náměstí, stánky lidé najdou v prostoru pod rampou městského úřadu," uvedl za pořadatele Jan Juráš.

Farmářské trhy ve Strakonicích 2024:

Jarní termíny
• 12. a 26. dubna
• 10. a 24. května
• 7. a 21. června

Trhy se snaží podobně jako v ostatních městech navázat na trend vzrůstající obliby regionálního farmářského zboží a řemeslných výrobků. Na strakonických farmářských trzích je důraz kladen hlavně na původ zboží a jeho kvalitu. Podobně jako v minulém roce bude na trhu poskytnut prostor k prodeji drobných pěstitelských přebytků bez účastnického poplatku.

Trhy organizuje Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve spolupráci s Městem Strakonice.