Z důvodu opravy havárie podzemního hydrantu a výměny vodovodního šoupěte dojde ve čtvrtek 22. března od 8 do 14 hodin k přerušení dodávky vody v ul Radomyšlská od křižovatky s ul. Lidická ke křižovatce s ul. Nerudova, v ul. Poděbradova ke křižovatce s ul. Žižkova, v ul. P. Bezruče ke křižovatce s ul. Žižkova a v ul. Šmidingerova ke křižovatce s ul. Plánkova. Při opětovném napouštění může dojít k mírnému zakalení. Na uvedenou dobu si proveďte předzásobení. Informace na 724 974 001, Jindřich Vondřička - vedoucí vodohospodářského střediska TS Strakonice.

Děti z mateřské školky ve Vodňanech.
Představujeme děti z Mateřské školy Vodňany