Zbylé dva milióny čerpali z dotací.„ Investovali jsme do protipovodňového opatření a do prodloužení vodovodu a kanalizace v obci. Také jsme zajistili povrchové úpravy na třech zdejších komunikacích,“řekl starosta František Marek.

Všechny stavební práce byly současně započaty v měsíci srpnu 2017 a zdárně dokončeny již k 31. říjnu. „ Děláme v obci pro lidi vše, co potřebují,“doplnil František Marek. Nyní už se připravují na další stavební akci TZPD, technické zařízení pro sedm rodinných domů. Na jaře začne příprava stavby a prodej parcel dle obecního pořadníku.