V letech válečných navštěvoval místní školu čtyřiaosmdesátiletý Karel Novák z Hořejšic. „Na pana řídicího Františka Kláska tady všichni, co ho zažili, stále vzpomínají. Skutečně hodně nás toho naučil. Od něj jsem se naučil roubovat stromy a přivedl mě ke včelaření. Také tady v okolí vysadil řadu stromů," zavzpomínal.

V současné době je bývalá školní budova kulturně společenským centrem Dřešína, do jehož správy Dřešínek spadá. Zejména vetší akce by jinak nebylo kde dělat. A protože k budově patří i zahrada, je neocenitelný zejména při akcích určených i dětem.

Letos má objekt dostat novou střechu. Ta má přijít na 400 tisíc korun, polovinu z toho pokryjí dotace. O tom informovala starostka Dřešína Eva Broulimová. „Zateplení a vytápění se začne dělat v tomto roce a hotové má být v tom příštím. Předpokládané náklady jsou v tomto případě 3,4 milionu korun a dotace má být přibližně 2,7 milionu korun," doplnila. V obou případech se jedná o akci podpořenou z Operačního programu životní prostředí.

Z historie
V roce 1911 zničil požár čtyřtřídní školu v Dobrši, a tak neměly děti ze Dřešínka a Hořejšic kam chodit. Vyučování začalo nejprve v Hořejšicích v jedné místnosti domu u Nováků. V roce 1924 byla ve Dřešínku vybudována nová školní budova a 1. září roku 1925 dveřmi školy prošli první žáci. Jejich třídním učitelem a správcem školy byl tehdy František Klásek. Ten ve škole i bydlel. Strávil v ní dvacet let. V roce 1945 se odstěhoval do Štěkně. Kromě něj se ve třídě vystřídalo několik učitelek domácích prací či nauk, jak byly tyto předměty tehdy nazývány. První školní rok bylo v jednotřídní škole 29 žáků. Ve školním roce 1936 až 1937 jich bylo ještě o čtyři více. Vyučování v Dřešínku bylo zastaveno 1. listopadu 1945, kdy začaly děti chodit do Čestic. Původně se měly přesunout jen dočasně, ale nakonec se do školních lavic ve Dřešínku už nevrátily. Tolik z místní historie.