Jak jste ale sám uvedl, bude značně osekaná…

To bude. Na placu bude moct být najednou maximálně tisíc návštěvníků. Prostranství bude uzavřené s jedním vchodem a východem. Na počet návštěvníků bude dohlížet bezpečnostní agentura a pomůže i městská policie. Rád bych ale obyvatele Strakonic požádal, aby nás navštěvovali především ve všední dny a víkend nechali těm, kteří přijedou zdaleka. O nic nepřijdou.

Kolik a jaké budou atrakce?

Bývalo jich kolem padesáti, letos tak třicet. Pro mládež budou připravené špičkové adrenalinové atrakce. Nebudou chybět tradiční atrakce – řetězák, dětské houpačky, střelnice, autíčkový kolotoč. Novinkou bude velké ruské kolo vysoké 35 metrů.

Máte zajištěna bezpečnostní opatření?

Jistě. K dispozici bude deset stojanů s dezinfekcí, atrakce a pokladny budou mít náležité rozestupy a budou u nich dezinfekce. Nebudou chybět mobilní toalety.

Co občerstvení?

Na to jsme mysleli také. Bude zde asi osm stánkůs klobásami a točeným strakonickým pivem. Bude navazovat tržnice s pouťovými perníky, tureckým medem, žu-žu a podobně. Bez toho by pouť nebyla poutí.

Václavská pouť

- Z bezpečnostních důvodů se nekoná tradiční páteční ohňostroj.

- Zahájení je ve čtvrtek 17. září od 14 do 20, v sobotu do 22 h. Hlavní akce je 25., 26 a 27. září.

- Dopoledne 22. a 23. září jsou od 9.30 do 11.30 h vyhrazena mateřským školám.

- Ve čtvrtek 24. září je pouť do 11.30 h k dispozici tělesně postiženým.