Základní a mateřská škola, tedy žáčci, žáci a jejich učitelé nacvičili druhou „zimní" akademii, která proběhla 19. prosince ve sportovní hale. Už začátek byl impozantní, nástup dětí do ztemnělé haly se světýlky v rukou byl velmi působivý.

Potom už se střídalo vystoupení za vystoupením, program byl nabitý nadšením účinkujících od těch nejmenších po největší. A tak jsme mohli vidět Martina na bílém koni v tanečku těch nejmenších z mateřské školy, kteří nakonec zmizeli pod bílou peřinou. Potom už se to jen hemžilo čertíky, sněhuláky, nechyběli andílci ani rej princezen. Přijel i Santa Claus na saních, tažených úžasným sobím spřežením.

Následovaly tanečky a ukázka s akrobatickými prvky, až se tajil dech. Deváťáci se předvedli ukázkou z vyučování, pořádně se vyřádili a to, že paní učitelka byl kluk, nepoznal snad nikdo! Děti v zábořské škole jsou prostě šikovné. Akademie skončila jak jinak než zpíváním vánočních koled a byla pro nás, diváky, příjemným zastavením v předvánočním shonu.

Druhého dne, tedy 20. prosince, se uskutečnil vánoční koncert. Opět děti ze základní a mateřské školy zazpívaly u vánočního stromu na návsi koledy, dospělí popili svařák a pak se celý dav odebral do kostela. Tam vystoupil chrámový sbor s. Martina z Radomyšle. Možná byli mnozí zklamáni, že se tentokrát nezpívaly koledy, ale adventní písně v latině i češtině. Samotný sbor se svým charismatickým sbormistrem si však i tak zasloužil velký obdiv a potlesk, vždyť koled jsme už slyšeli v tento čas dost. A tak jsme odcházeli domů plni dojmů a příjemně vánočně naladěni.

Poděkování patří všem vyučujícím a žákům naší ZŠ a MŠ za nacvičení tak náročné akce, jakou akademie bezesporu je. Obecní úřad rovněž děkuje všem sponzorům a lidem, kteří se na zdárném průběhu akademie podíleli.

Jaroslava Vodičková