Start letošního Krampusu je v 17 hodin z brány na křižovatce ulic Lidická a Ellerova. Letos nově se Krampusové proběhnou i zpět.

Doprovodný program začíná již odpoledne.

Od 15 hodin budou v provozu stánky s občerstvením i prodej vánočních a upomínkových předmětů. Od 16.30 hodin začíná program se soutěžemi o ceny pro děti.

Od 19.30 hodin pokračuje v programu DJ Matyáš Santa Palkovič a zve na Vánoční diskotéku.

DŮLEŽITÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:
V sobotu 2. prosinceod 14:00 platí zákaz vjezdu do ulice Radomyšlská od ulice Husova směrem do ulice Ellerova, a do ulice Ellerova v rozsahu křižovatka Lidická/Ellerova – Ellerova/Na Ohradě. Uzavřena bude i křižovatka ulic Ellerova/Tržní, část ulice U náhonu, souběžná s ulicí Ellerovou. Ve stejný den od 8 až do půlnoci bude také uzavřeno prostranství pod Hvězdou

PRO OBČANY CENTRA MĚSTA VE STRAKONICÍCH:
Občané s trvalým pobytem v Mlýnské ulici se řídí stejnými omezeními, jako během konání Svatováclavské pouti.

Omezte prosím v uvedený den a hodiny výjezd z města a návrat do Strakonic na ty nejnutnější případy!!!

Zaparkovaná vozidla musí umožnit bezpečný průjezd vozidel IZS (hasiči, záchranka, policie).

Ke vjezdu a výjezdu lze použít komunikace, vyznačené jako objížďková trasa na přiložené mapce. Prosíme o respektování výše uvedených pokynů a opatření.

Volný vjezd do všech ulic Strakonic bude možný po 24:00 hodině.

Parkování návštěvníků akce je možné pouze na vyhrazených parkovacích místech mimo uzavřené centrum města.

V případě parkování vozu v rozporu s dopravními předpisy hrozí odtažení vozu odtahovou službou.

DOPRAVNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ:
Vypravit se na akci s dostatečným časovým předstihem.

Dodržovat dopravní značení a dopravní opatření.

Parkovat pouze na vyhrazených místech.

Dodržovat pravidla bezpečnosti silničního provozu.

Řídit se pokyny pořadatelské služby, Městské policie a policie ČR.

Žádáme občany Strakonic a návštěvníky Krampus show o spolupráci s organizátory akce a o pochopení a respektování výše uvedených opatření, pokynů a doporučení.

Věříme, že Vaše ukázněné a vstřícné chování zajistí spolu se všemi opatřeními ze strany organizátorů hladký a zejména bezpečný průběh celé akce.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY - NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD:
Ohleduplným a ukázněným chováním významně přispějete k hladkému a zejména bezpečnému průběhu akce. Využijte nabízených služeb.

Prosíme návštěvníky, aby dbali na dodržování níže uvedených bezpečnostních a hygienických pravidel.
V případě dotazů se obracet na označené zástupce pořadatele.

Pohybovat se pouze po určených komunikacích a ve vymezených prostorách kolem zábran.

Nepřelézat zábrany – nevstupovat do cesty vystupujícím!

Z důvodu zajištění lepšího výhledu nevyhledávat nebezpečná, vyvýšená místa, či místa, kdy může být poničen městský, nebo soukromý majetek.

Nepoužívat pyrotechnické pomůcky – neházet bouchací kuličky nebo dělobuchy.

Chovat se šetrně a ohleduplně k městskému mobiliáři (lavičky), k městské výsadbě v centru města (stromy a květinové záhony).

Pro osobní potřebu využívat výhradně veřejné toalety a toalety v restauračních zařízeních.

Udržovat pořádek ve městě – odpadky vhazovat do nádob na odpadky.

Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům – zejména zajistit bezpečnost malých dětí.

Chovat se ohleduplně k vystupujícím, zejména v souvislosti s pořízením společné fotografie.

Nevstupovat do vymezených prostor pro vystupující před zahájením i po skončení průvodu.

V případě potřeby umožnit průjezd vozidel IZS (hasiči, záchranka, policie).

V sobotu 2. prosince projde městem již druhý pochod KrampusůZdroj: Deník/ Alena Šrámková  V sobotu 2. prosince projde městem již druhý pochod KrampusůZdroj: Deník/ Alena Šrámková