„A co říci na závěr? Více než čtyři sta let, co Pilský mlýn jako přirozená součást sedlické sousedské komunity existoval, představoval domov pro generace zde žijících lidí, kteří jej i přes nepřízně přírody a osudu dokázali vždy znovu obnovit a zachovat tak kontinuitu zdejšího života. Samozřejmě že při tom všem hlavní roli vždy sehrávala ekonomická realita tehdejší společnosti, ostatně stejně jako dnes. Avšak troufám si říci, že kromě toho to bezesporu byl také pocit určité sounáležitosti s tímto kouskem světa. Zatímco v současné době? Kdo dnes ještě stojí o Pilský mlýn? A stojí vůbec někdo o to, zachovat jej pro pokolení budoucí? Pak se však naskýtají další otázky: znamená to snad již jeho definitivní konec? Anebo jde jen o jakousi přestávku či oddychový čas, než se Pilský mlýn, ať již v jakékoliv podobě, znovu pozvedne z rozvalin a ožije? Chtělo by se tomu věřit,“ uvedl Jaroslav Pekárek.

Knihu je možné zakoupit na MěÚ v Sedlici.