Ať už je to hrob vlastence a osobnosti národního obrození ve městě Jana Vlastislava Plánka či například hrobka rodiny Papežů s bustou od Břetislava Bendy. Nachází se tu i hrobka rodiny Beranových, do níž patří i někdejší politik a předseda vlády Rudolf Beran. Ten zemřel 28. února 1954 ve věznici v Leopoldově. U této hroby se už uskutečnilo několik vzpomínkových akci na tuto osobnost. Jeho ostatky zde ale ve skutečnosti uloženy nejsou. Rodině tehdy ani nedovolili převézt jeho urnu domů.

Na svatováclavském hřbitově je možné vidět i kapli Nejsvětější Trojice (hrobka dědičných poštmistrů), kapli sv. Vojtěcha, či vysoký kamenný kříž z roku 1888.

Hřbitov vznikl na přelomu 13. a 14. století, v době, kdy byl založen Bavorem III. kostel sv. Václava s farou. Postupem doby se stal jediným strakonickým hřbitovem. Jeho starobylost dokládá i řada náhrobků ze 16. století, které jsou osazeny do podlahy kostela. Nejprve se rozprostíral v těsném okolí kostela, postupem doby byl rozšířen až do dnešní rozlohy.