Minulé roky ale byly jiné. Pracovník Hydrometeorologické stanice v Kocelovicích Jiří Choura zapátral v kronikách a našel velmi zajímavé údaje. „V červenci 2015 bylo tropických dnů deset. Ale to nebylo všechno. Hned v srpnu jsme jich zažili patnáct,“ dodal.

Právě tento rok patřil co do počtu tropických dnů mezi rekordy rekordů. „Od června do září jich bylo 28 – jeden v červnu, deset v červenci, patnáct v srpnu a dva dokonce v září,“ uvedl další čísla Jiří Choura.

Jsou tedy jižní Čechy lokalitou pro tropy? Eva Kalná z ČHMÚ České Budějovice to vidí jinak. „Záleží na mnoha okolnostech. Například na počtu a síle front, které k nám míří. Červenec 2015 byl velmi suchý a teplý, letošní už měl více srážek. Už zmíněnému roku 2015 se hodně přiblížil rok 2018,“ řekla Eva Kalná.

Takže i když nám bylo o letošním červenci chvilkami hodně teplo, do výjimečných statistik se s určitostí nezapíše.