Toto setkání je projektem Svazu obcí středního Pootaví a partnerem na rakouské straně je Muzeum selského nábytku v Hirschbachu, které bylo otevřeno v roce 1992 v bývalém mlýně. V devíti místnostech je vystaveno 90 cenných objektů.

„Muzeum vlastní i jedinečnou sbírku šablon k malbě na nábytek, které používaly zdejší malířské dívky,“ řekl Johann Pammer. Ředitel muzea ve Volyni Karel Skalický upoutal přednáškou na téma umělecká práce tesařů a truhlářů na Prácheňsku. Taneční skupina ze Strakonic Rozálie to rozparádila na poklidném bylinkovém dni.

Ivana Řandová