Přes velké investice byl stav finančních prostředků na účtech městyse na konci loňského roku 28 milionů korun, navíc městys nemá v současné době žádné dluhy. „Dobře se nám tu žije. Nebo se alespoň o to snažíme,“ říká starosta Luboš Peterka.

Ale nebylo tomu tak vždy.
To je pravda. Například v roce 2001 měl městys příjmy osm milionů korun a hospodaření skončilo schodkem dva miliony korun.

V čem vidíte základ současné skvělé hospodaření městyse?
Na rekordním výsledku loňského roku se podílelo několik faktorů. Díky dynamickému rozvoji městyse, (výstavba 80 nových rodinných domů, nárůst počtu obyvatel o 218 a dětí ve školách o 98), který se podařilo nastartovat v roce 2005, kdy se Radomyšl stala Vesnicí roku Jihočeského kraje, výrazně narůstají daňové příjmy. Navíc je městys úspěšný při získávání dotací z národních i evropských zdrojů. Za uplynulých 15 let se zejména díky dotacím podařilo v Radomyšli realizovat investice za cca 600 milionů korun. Loni se nám z 10 podaných žádostí podařilo získat 10 dotací v celkové výši 30 milionů korun. Tyto dotace byly využity na přístavbu mateřské školy, nový lehkoatletický areál u základní školy, nová okna a interiérové dveře na radnici, nákup kloubového nakladače, přenosné motorové stříkačky pro zásahovou jednotku hasičů, restaurování věžního hodinového stroje HAINZ z roku 1895, pivní sety, nůžkový stan, Jihočeskou pouť, oslavy 100 let republiky a na mzdy zaměstnanců vykonávajících veřejně prospěšné práce. Navíc bylo z vlastních prostředků vybudováno nové multifunkční sportoviště v místní části Láz, zafinancována část komunikace a kanalizaci pro novou bytovou výstavbu Na Baborčici, opravena cesta k Letnímu areálu a odbahněny rybníky v Letním areálu a v místní části Podolí.

Jak tedy vidíte další budoucnost Radomyšle?
Díky již zmíněnému rozvoji a pokud ještě ekonomika ČR chvíli vydrží nasazené tempo, může městys v příštích čtyřech letech investovat z vlastních prostředků. To znamená i bez úvěrů a dotací dalších více než 60 milionů korun. Navíc letos bude zahájena nová výstavba 26 rodinných domů a 12 nových bytů. Takže lze předpokládat, že se městys v následujících letech přehoupne přes hranici 1400 obyvatel, když ještě v roce 2005 jich měl 1128.

Můžete říci, co pro letošek připravujete za významnou investici?
Z akcí, které městys připravuje, je nejvýznamnější rekonstrukce sokolovny z roku 1938, kterou získal bezplatně od místních Sokolů. Náklady se budou pohybovat kolem 25 milionů korun.
Život v Radomyšli ale není jen o investicích. Zejména díky aktivitě místních spolků je zde každoročně nespočet kulturních nebo sportovních akcí. K těm nejočekávanějším patří oslavy 80. výročí Obce baráčníků 8. Června, Jihočeská pouť 28. až 30. června nebo premiéra opery Don Giovanni, kterou uvede místní Divadelní spolek na podzim tohoto roku. Městys si práce místních spolků velmi váží, finančně podporuje jejich činnost a pro rok 2019 jim v rozpočtu vyčlenil rekordní částku 1 245 000 korun.