Ale kdo z vás ví, že upíři se vyskytovali i na Strakonicku? Je to pravda! V Radomyšli!

V minulosti obec vábila řadu archeologů, měla totiž bohatou historii. V samotné Radomyšli bylo nalezeno slovanské mladohradištní pohřebiště z 12. století, které bylo odkryto při výkopech nového pohostinstvív roce 1963. Toto pohřebiště bylo archeologicky zkoumáno v letech 1963 až 1968 a bylo nalezeno 729 pohřbených jedinců, přičemž původní počet hrobů se odhaduje na 1000. Část hrobů byla zakryta náhrobními kameny vytvořenými často z místního materiálu pocházejícího z těžebních míst u Oseku, Leskovic neboz úpatí Hradce u Řepice. Na náhrobních kamenech byly někdy vytesány značky, např. symboly luku a šípu, snad potvrzující příbuznost tohoto motivu s erbem Bavorů ze Strakonic nebo znak kříže. Někteří mrtví byli pohřbeni v duchu představ o upírech.

„Upíří“ hroby“ byly nejzajímavější, zohavené kostry se stopami protivampyrických rituálů přitahovaly pozornost vědců i milovníků záhad a tajemna. Kde se ale „upíři“ vzali?

Obec Radomyšl údajně dostala název podle vůdce Radomysla. Velmi podivná pověst vypráví i o jeho vojácích, z nichž někteří dokázali věštit ze studánek, jiní se osvědčili jako přivolávači větru. Tohle ale byly vědomosti z keltského prostředí, říkají záhadologové.

Asi nejzajímavějším vojákem z pluku byl lučištník jménem Zoran. Prý se oženil s dívkou, která vojákům prala a posluhovala, přišla z hlubokých lesů. Jenže onen lučištník záhy po svatbě zemřel, navíc za velmi podivných okolností. Následně zemřel i jeho bratr, který se s mladou vdovou oženil. Dívka byla zřejmě démonem, upírkou, proto byla zabita a tajně pohřbena. Její hlavu uřízli a tělo zatížili kameny, aby se nemohla vracet z onoho světa mezi živé.

A teď pozor - souvisí zdejší pověst s upířími hroby? Co bylo dřív - příběh o upíří ženě, nebo podivné hroby? Nevíme. A aby záhad nebylo málo, přidáme další. Na pohřebišti se našly i vojenské hroby se spoustou luků a šípů. Možná víme, kde hledat vysvětlení. Na bývalém strakonickém hradě, u rytířů svatého Jana. Právě johanité zdědili některá templářská mystéria, možná stáli i za pádem celého templářského řádu…