Na uvedenou dobu si prosím proveďte předzásobení. Po napuštění potrubí může dojít k zakalení vody. Případné další informace jsou k dispozici na tel. č. 724 974 001- Technické služby.