Podle ředitele Technických služeb Strakonice Ludvíka Němejce chce provozovatel tímto opatřením upozornit na situaci, která může v aktuálním tropickém počasí nastat. „V žádném případě není v obci Modlešovice registrován nedostatek pitné vody. Musíme však brát vážně indicie, které nasvědčují tomu, že by k takové situaci v následujících dnech mohlo dojít,“ dodal Ludvík Němejc. Má tím na mysli například stav vody v místním potoce.

Modlešovice spadají pod MěÚ Strakonice. Místní část se nachází přibližně 2 kilometry od Strakonic směrem na České Budějovice. Případné zásobování pitnou vodou formou cisterny je provozovatel schopen zajistit dodávku pitné vody pro obyvatele v řádu desítek minut od nahlášení potřeby.

Telefonní číslo 24hodinové pohotovostní služby, na které je možné se obrátit v případě krizové situace s dodávkami pitné vody, je: 724 500 201-2

K plnění bazénů je možné objednat dovoz vody cisternou na telefonním čísle 797 993 966.