Soutěž se uskutečnila v rámci setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Blanicko-otavského regionu, a tak nesoutěžilo se pouze o čest a slávu, ale také o putovní pohár této organizace. Členy svazku je celkem 21 obcí, které leží v blízkosti těchto dvou řek. Slunečné počasí a kvalitní zázemí soutěže přilákali i početné publikum, které hnalo závodníky k výborným časům. Nakonec v kategorii mužů zvítězil sbor ze Skal, před druhými hasiči z Krajníčka a třetí místo brali vodňanští. Mezi ženami pak hasičky z Bílska překonaly svým skvělým výkonem vodňanský tým. Všeobecná dobrá nálada neskončila s předáním ocenění a pohárů a kapela měla pro koho hrát až do pozdních nočních hodin.