„Jedná se o opravu staré umělé vodní nádrže,“ řekl starosta obce Václav Vokáč. K rekonstrukci se rozhodli přistoupit z důvodů bezpečnosti, došlo především na výměnu obvodových betonových desek, které se už rozpadaly. „Od prvního kopnutí uplynuly tři týdny,“ informoval za stavební firmu Stavimperk Josef Krnal. Projekt ve výši 2.5 miliónu korun je hrazen z dotačních fondů ministerstva zemědělství.

S tímto projektem přímo souvisí i další dva, které v Drahonicích realizují. První se týká revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Drahonice. „Je to velký projekt za půl miliónu korun. Dotace jsme k němu čerpali z SFŽP,“ dodává Václav Vokáč.

Revitalizace se bude týkat tří oblastí. Mateřské školky, návsi a blízkého okolí hasičské nádrže. Staré napadené stromy budou vykáceny a na jaře dojde výsadbě stromů nových. Celý prostor také bude zdobit výsadba okrasných dřevin.

Hasičská vodní nádrž slouží místním i přespolním obyvatelům jako koupaliště. A s tím souvisí i druhý projekt. Vedle koupaliště se pro občany připravuje i odpočinková zóna. Budou zde moci relaxovat ve zbrusu novém letním altánu. Celková částka, kterou obec do altánu i s mobiliářem investovala, je100 tisíc korun.