Vzpomíná například na to, jak je tehdy učil Jaroslav Lom. Ten se do kraselovské školy dostal až na druhý pokus kvůli zkoušce z němčiny, která tenkrát za války byla povinná.

„Za mě jsme byli všichni v jedné třídě, mohlo nás být tak do čtyřiceti. Sedávali jsme v dřevěných lavicích. Pan učitel Lom byl přísný, když nás vyučoval němčinu, za každou chybu následoval pohlavek," připomněl si tehdejší dobu.

Učil je také Josef Zíka – poslední farář, který na faře v Kraselově zároveň i bydlel. „I když jsem dělal v kostele ministranta, neměl jsem to u něj při náboženství o nic lehčí," dodal.

Josef Vichr má ve své paměti i posledního řídícího Františka Tušila. Ten pak učil v Katovicích, kam byly poté směrovány i kraselovské děti. František Tušil podle něj neměl význam jen pro školu, ale pro život v obci celkově. „Rozhýbal divadelní spolek, dělal s dětmi různé akce a výlety. To s koncem školy začalo upadat. Změnilo se to až v posledních letech," podotkl.

O současnosti budovy bývalé školy řekla více starostka Kraselova Irena Uhlířová. „Nyní je tam obecní úřad, knihovna i mateřské centrum. Objekt se nám v posledních letech podařilo postupně opravit za pomoci dotací," doplnila.

Z historie

Než byla škola v Kraselově, vyučovalo se v místnosti na tvrzi. První škola se připomíná v nynějším stavení čp.9 u Cimburků o mnoho dříve, než byla postavena nová škola Františkem Xaverem Chanovským – Dlouhoweským v roce 1863.

Kraselovská škola byla z počátku jednotřídní. Roku 1877 byla škola rozšířena na trojtřídní.

V květnu 1937 se kraselovští žáci zúčastnili s řídícím učitelem Josefem Slavíčkem uvítání prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše v Pracejovicích. V kraselovské kronice je prezidentův vlastnoruční podpis.

V červenci 1950 byla při kraselovské škole zřízena mateřská školka.

Od tohoto roku se pomalu začíná projevovat úbytek žáků. Počet žáků stále klesal, a tak ve školním roce 1962 – 1963 byl pátý postupný ročník pro malý počet žáků přemístěn do Katovic.

Postupně se tak blížil konec kraselovské školy. Stalo se to ve školním roce 1977 – 1978, kdy žáci začali dojíždět do základní školy v Katovicích, kam také dojížděl František Tušil.