Ústavní soud, kam hnutí Strakonická Veřejnost, Břetislav Hrdlička, město a rada podali stížnost na usnesení krajského soudu o neplatnosti voleb ve Strakonicích rozhodl, že podané stížnosti projedná přednostně jako naléhavé.

Výše zmínění stěžovatelé podali stížnosti 18. prosince. Přístup Ústavního soudu znamená, že konečný verdikt může padnout už během ledna či února. Pokud potvrdí verdikt krajského senátu, čekají Strakonice opakované volby. Neoficiální termín je 16. března.

Krajský soud prohlásil 20. listopadu volby do strakonického zastupitelstva za neplatné. Návrh podal Karel Janský (Změna pro Strakonice).

Rozhodl 20. prosince ve věci ústavní stížnosti takto:

I. Vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 20. listopadu 2018 o zrušení voleb a vykonatelnost rozhodnutí ministra vnitra z 11. prosince 2018 o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města Strakonice se odkládají.

II. Ústavní stížnosti budou projednány přednostně jako naléhavé.