DARINA VERNEROVÁ
JANA ŠTROBLOVÁ

Do letošního 19. ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo osm obcí ze Strakonicka, což je po Písecku největší účast v kraji. Za celé jižní Čechy se utká celkem 36 obcí.

Je to o pět uchazečů víc než v loňském roce. Tehdy získala Zlatou stuhu pro vítěze Řepice. Po osmi letech se přihlásila Jihočeská vesnice roku 2005 Radomyšl.

Výsledky letošního krajského kola budou známé 24. června. Termín vyhodnocení musel být posunut z původního 17. června v důsledků povodní.

Kromě prvních třech míst se budou udělovat i tradiční barevné stuhy a jiná ocenění, navíc jako novinka přibude kategorie Video Vesnice roku.

Zástupců všech přihlášených osmi obcí ze Strakonicka jsme se zeptali, proč zrovna jejich vesnice by měla být oceněna jako ta nejlepší.
V komisi bude hodnotit i starosta obce Řepice s titulem Vesnice roku 2012 Martin Vysoký.

Co je soutěž Vesnice roku
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem "Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice". Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

Dřešín
Vloni jsme se zúčastnili poprvé, letos jsme už věděli do čeho jdeme.
Obec se neustále snaží vytvářet podmínky pro pravidelnou zájmovou činnost velkého počtu místních dětí. Proto v budově obecního úřadu vzniklo středisko mládeže.
Bohatý společenský život úzce to souvisí s tím, že se daří udržovat místní tradice.
Soutěž chápeme jako poděkování všem těm, kdo se ve svém volném čase a zdarma snaží udělat něco navíc pro svou obec a pomáhají tím utužovat vesnickou pospolitost.
Pod správu Dřešína patří i Dřešínek, Hořejšice a Chvalšovice.
Eva Broulimová, starostka

Hajany
Soutěže se zúčastňujeme poprvé. Hodnotící komisi určitě ukážeme opravené komunikace, kapličku či obecní dům. Pokud jde o spolky, můžeme se pochlubit především mladými dobrovolnými hasiči.
Dana Vohryzková, starostka
Mladí hasiči nám skutečně dělají radost. Jmenujme například třetí místo těch nejmenších – přípravky na nedávné okresní soutěži Otavský plamínek ve Strakonicích. Družstvo starších bylo čtvrté.
Edita Zíková, 
vedoucí mládeže SDH Hajany

Drachkov
Soutěže jsme se zúčastnili už víckrát. V letošním roce se můžeme pochlubit například požární nádrží, kterou právě v této době za pomoci dotací opravujeme. Její rekonstrukce má stát kolem tří milionů korun.
Na spolkové činnosti i společenském životě v Drachkově má velký podíl místní sbor dobrovolných hasičů. Víc než ti mladí, kterým se věnujeme také už několik let, ale sklízejí za sbor úspěchy ti starší. Jejich družstvo pravidelně v soutěžích obsazuje druhá či třetí místa.
Miroslav Krčal, starosta

Chelčice
Poprvé jsme se soutěže zúčastnili v roce 2000. Už tenkrát naší předností byl bohatý spolkový život. Dál jsme na něm pracovali a určitě to bude jedna z oblastí, kterou budeme chtít zabodovat. Ale rozhodně ne jediná. Víc nechci zatím prozrazovat, hodnotící komise bude teprve obce objíždět.
Jednou z tradic, kterou se nám povedlo vytvořit, je živý betlém. Ten má každoročně velký ohlas. Ale takových akcí je během roku celá řada. Stačí se jen podívat na naše internetové stránky.
Jiří Iral, starosta

Čestice
Teď to bude pro nás třetí ročník, kterého se zúčastníme. V minulém roce jsme například bodovali s naší kronikou. Myslím, že na úrovni je rovněž místní knihovna.
Především díky spolkům máme také bohatý společenský život. Za všechny jmenujme například Kulturní spolek Čestice, občanské sdružení Krušlovický včelín, ale i dobrovolní hasiči pořádají různé akce. To je asi to hlavní, na čem by se u nás dalo stavět.
Navíc v Česticích se podle mého názoru daří i práce s dětmi, ať už v mateřské či základní škole.
Milan Žejdl, starosta

Drahonice
Protože se do soutěže hlásíme už potřetí, je pro nás Vesnice roku tak trochu tradiční záležitost.
Kromě investičních akcí, například kořenové čističky vod, multifunkčního a dětského hřiště a opravy mateřské školy a dalších, chceme porotě ukázat, jak se žije na malé vsi.
Dodržujeme tradice a zvyky, pro občany obce připravujeme různé kulturní akce, na které přicházejí i lidé z okolních vsí.
Především ale chceme ukázat pospolitost lidí, kteří tu žijí, to, že všichni táhnou za jeden provaz. Věřím, že to na nás bude vidět.
Václav Vokáč, starosta

Radomyšl
Do soutěže určitě nejdeme s ambicemi vyhrát. Chceme ale ukázat, že od roku 2005, kdy jsme se stali Jihočeskou vesnicí roku, se u nás udělalo hodně práce, ať už jsou to bytové výstavby, péče o památky nebo rozvoj společenského života.
V obci vzniklo několik kulturních spolků, například divadelní. O jejich vystoupení je vždy velký zájem.
Naším cílem je zapojit do spolků především mládež. To se nám, myslím, dobře daří. Chceme ukázat, kam jsme se za těch osm let od titulu posunuli.
Luboš Peterka, starosta

Cehnice
Vyhrát bychom chtěli proto, že v obci je spousta aktivních lidí z různých organizací a dobrovolných spolků, kteří se ochotně zapojují do života naší obce.
V loňském roce jsme v této soutěži již získali „Cenu naděje pro živý venkov", která byla udělena za místní spolkový život a občanskou společnost v obci. Byla impulsem do dalších spontánních činností a vzájemné spolupráce pro naše občany. V uplynulých letech jsme svou prací vylepšili vzhled nejen Cehnic i Dunovic, ale i našeho okolí.
Helena Sosnová, starostka

Úspěchy obcí
2012 – Řepice, Vesnice roku
2008 – Malenice, zlatá stuha; Řepice, Modrá stuha
2007 – Řepice, Bílá stuha
2006 – Malenice, Bílá stuha
2005 – Radomyšl, zlatá stuha
2000 – Chelčice, Zlatá stuha
1996 – Katovice, Bílá stuha
1995 – Novosedly, Zlatá stuha
Zdroj: www.vesniceroku.cz