V Bavorově mají po počátečních přích jasno. Starostou zůstane Miroslav Fenc (ČSSD), místostarostou Václav Kůs (KSČM).

V radě zasednou Jiří Krajíc (ČSSD), Libor Petrášek (Sdružení pro Bavorov) a Vojtěch Plevka (SNK).

Finanční výbor - předseda Lukáš Vlk (SNK), členové paní Eva Ostrá (Sdružení pro Bavorov) a Radek Ťuka (Sdružení pro Bavorov).

Kontrolní výbor - předseda Petr Šafránek (Sdružení pro Bavorov), členové Jan Michalec starší (KSČM) a František Kotrc (SNK).

Eva Ostrá jako zaměstnankyně Městského úřadu Bavorov informovala zastupitele a veřejnost o tom, že dle Zákona o volbách do zastupitelstev obcí č.491/2001 o neslučitelnosti funkcí podá výpověď ze svého pracovního poměru a ponechá si mandát zastupitele.

Největší rozruch u veřejnosti přineslo rozhodnutí zastupitelstva v poměru 8 : 7 o tom, že i místostarosta bude pracovat jako uvolněný, za což mu dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. přílohy č.1 náleží odměna ve výši 34 081,40 korun.

Více ve Strakonickém deníku v příštích dnech.