Výstava MEN tímto dostává další rozměr. Jak říká majitel vystavených děl Robert Runták, má tak zásadní přesah a právem se koná v rámci ní další program zaměřený na aktuální společenská a ožehavá témata.

Účastníci zmiňované debaty navíc zhlédli nejnovější film scénáristky a režisérky Barbory Chalupové Zákon lásky (pozn. redakce spoluautorka známého sociálního dokumentu V síti a držitelka Českého lva). Ta formou dokumentu zaznamenala aktivisty z organizace Jsme fér v boji o zlomové rozhodnutí, jež by Česko povýšilo na první zemi bývalého východního bloku, kde se podařilo zavést „manželství pro všechny“. Zároveň řeší debatu napříč společností, která vede od Prague Pride přes televizní střety až po diskusi na půdě parlamentu, která má cílit na klíčové hlasování.

Trailer k filmu: 

Zdroj: Youtube

Rovnocenné sňatky

Společným zájmem řečníků v AJG byly právě rovnocenné sňatky homosexuálních párů. „Jsme fér je iniciativa, která usiluje o prosazení rovnoprávnosti manželství pro všechny v České republice,“ vysvětlila úvodem Veronika Dočkalová.

Dle jejích slov je nutnost umožnit uzavírání stejnopohlavních svazků. „Nejsem aktivista, ale podporuji tento spolek, dlouhodobě se tím ani netajím a od roku 2008 žiji v registrovaném partnerství,“ prozradil Robert Runták. „Jsem přesvědčen o tom, že manželství by mělo být pro všechny, kdyby došlo k zákonné úpravě, společnosti by to velice prospělo,“ dodal.

Unikátní výstavu MEN aneb Mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka lze zhlédnout do 2. října v Alšově jihočeské galerii. 125 děl - obrazů, soch, krátkých filmů, plastik i fotografií českých i zahraničních umělců je rozděleno do čtyř celků.
Nejkrásnější muži na jednom místě. Alšovka vystavuje výběr Runtákovy sbírky

Sdružení Logos podle dalšího diskutujícího Jiřího Votavy podporuje věřící z různých církví. „Když se otázka manželství dvou mužů či žen vynořovala, vypadalo to, že v prostředí křesťanství ji nelze otevřít. Panuje zvláštní pověra k věřícím, kteří jsou konzervativní, i my jsme však došli k tomu, že tuto myšlenku podporujeme. V podstatě jde o standardní názor evropských zemí, které jsou na západ od našich hranic,“ upozornil.

Výstava MEN se podle Runtáka dotýká genderové otázky a je paradoxní, že se týká pouze mužského těla. „Už během příprav bylo zvláštní vnímat takové pozdvižení. V současnosti je totiž preferováno spíše vyobrazení žen. Složitost a rozsah mužské problematiky je široká, to mi potvrdila řada diskusí s umělci i kurátorem,“ sdělil.

K návrhu se vláda postavila neutrálně

Ve čtvrtek 30. června v jejich věci znovu vláda hlasovala. Po dotočení dokumentu (od roku 2018-2022) totiž následovaly parlamentní volby. „Mluví se o tom, že máme nejkonzervativnější vládu od sametové revoluce, je to diskutabilní. Měli jsme obavy, jak se naše téma bude vyvíjet a zda bude možné ho prosazovat,“ uvedla Dočkalová.

Nakonec se ukázalo, že ochota napříč politickým spektrem je poměrně vysoká. Skupina poslanců se rozhodla před čtyřmi týdny podat znovu návrh legislativy pro manželství pro všechny. „Vláda k němu zaujala neutrální stanovisko, což je dobrá zpráva,“ míní Dočkalová.

Manželství pro všechny v České republice:

Zdroj: Youtube

Chybí rovnoprávnost

Zákon o registrovaném partnerství byl podle Jiřího Votavy přijat dřívější generací (už v roce 2006) a nyní vyžaduje změnu. „Považuje se i mezi oponenty za dosažení mety, jako požadavek, který LGBT komunita chtěla, dostala ho a proč tedy chce něco dalšího?“

Oponenti dle jeho mínění vždycky byli proti jakémukoliv uspořádání stejnopohlavních párů. „Registrované partnerství není cesta, není řešení. Pro dnešní generaci lidí to stále vyvolává pocit pachuti a nedotažení. Na občanskoprávní rovině nejsme jako menšina stále rovnoprávní,“ míní Jiří Votava.

Po mezinárodním vzoru

Podobný film vznikl už v Americe a jmenoval se Freedom to Marry, 26. června 2015 rozhodl Nejvyšší soud USA ve prospěch svobody uzavírat manželství na celostátní úrovni. Šlo o příběh hnutí, které proměnilo národ, a kampaň, která vedla k tomuto vítězství.

Zákon lásky může být tak jeho volným pokračováním. „Svobodná láska, je takový optimismus, když si člověk může vzít, koho opravdu chce. Není to právo, nebo politický boj, ale spíše přirozená a jednoduchá myšlenka, že mám svobodu naplnit svůj život tím, co mi dává smysl,“ popsal Votava pocity.

Výstava MEN
Galerie plná mužských těl. Hluboká představuje ohromnou sbírku na téma MEN

Pravděpodobnost přijetí nové normy kvůli konzervativnímu smyšlení současné vlády je nízká, ale naděje umírá poslední. „Nejsem takový pesimista, díky silným hlasům některých stran, mám pocit mírného optimismu. Byl bych rád, kdyby to tentokrát nějakým způsobem dopadlo. Aby se o tom hlasovalo, dostalo se to do senátu a třeba i k prezidentovi, aby se projevila konečná vůle,“ podotkl Robert Runták.

Není to totéž

Mezi registrovaným partnerstvím a manželství je několik zásadních rozdílů, o kterých leckdy laická veřejnost nemá potuchy. „Spousta lidí má představu, že jde o to samé. Takové bazální věci, na které jsou manželé zvyklí, v registrovaném partnerství chybí. Například společné pořizování majetku. Administrativní zátěž je těžká, když s někým chcete sdílet byt a registrované partnerství to nedovoluje,“ naznačila Veronika Dočkalová.

Podobně je to v životně těžkých situacích. Například, když jeden z partnerů zemře, druhý nemá nárok na žádnou státní podporu v podobě vdovského či vdoveckého důchodu. „Nelze vynechat ani situaci týkající se dětí, potomci takových párů nemají právní zajištění, protože stát jejich druhého rodiče neuznává,“ uvedla další fakt. „To opět přináší problémy v případě nehody či úmrtí jednoho z partnerů, chybí nárok na sirotčí důchod a stejně tak vznikají další potíže během školní docházky a podobně,“ shrnula.

Co ohrožuje ženu a muže?

Zdroj: Youtube

Když dojde k rozpadu rodiny, nejsou právně vymahatelné alimenty, protože zákon druhého rodiče nedefinuje. „Navíc je hrozný ten samotný pocit, když vychováváte dítě, které vaše okolí a stát neuznává jako vaše,“ podotkla dále.

Podle diskutujících má návrh manželství pro všechny i poměrně velkou veřejnou podporu (62-65 %). Stále však u množství lidí přetrvává nechuť k těmto párům, uznávají stigmata a schází osvěta.

Celou diskusi lze zhlédnout na facebooku AJG zde.

Podle údajů z ministerstva vnitra od poloviny roku 2006 do konce roku 2019 vstoupilo v Česku do registrovaného partnerství celkem 3 625 párů. Během ledna 2020 to bylo dalších 49 párů (29 mužských a 20 ženských). Ve zmiňovaném období žilo 46 závislých dětí v domácnostech registrovaných partnerů/partnerek a celkem o 925 dětech žijících v domácnostech, které deklarovaly, že jsou vedeny párem stejného pohlaví. Tvrdá data o počtu dětí žijící v podobných rodinách neexistují, ale odhaduje se, že v ČR může jít o jeden až dva tisíce dětí. (Zdroj: Sociální ústav Akademie věd ČR, projekt Marty Vohlídalové: Rodičovské tužby a intence gayů, leseb a bisexuálních mužů a žen v České republice)