Uzavírka se povoluje v rámci realizace stavby severního obchvatu města v části výstavby okružní křižovatky silnic III/13911 a místní komunikace ul. Zvolenská – II. etapy.
Uzavírka se povoluje v celkovém termínu od 14.května do 30. června.

Uzavírka ulice Blatenská ve Strakonicích