Odbor vydal rozhodnutí na žádost zhotovitele stavby.

Více přiblížil vedoucí odboru dopravy Václav Býček. „Důvodem prodloužení termínu uzavírky je aktualizace harmonogramu stavby. Protože žadatel dostatečně zdůvodnil příčiny prodloužení termínu, silniční správní úřad posoudil žádost jako opodstatněnou a rozhodl o prodloužení lhůty,“ říká Václav Býček. V průběhu řízení nebyly zjištěny žádné závažné okolnosti, které by prodloužení lhůty bránily.

Rekonstrukci mostu zahájila firma Berger Bohemia, a.s., loni 14. června. Náklady jsou téměř 38 milionů korun. Zprůjezdněn byl most v Lidické ulici na konci loňského roku.