"Před námi je rozsáhlá stavební a expoziční rekonstrukce, která si vyžádá náklady cca 120 milionů korun. Snad vše zvládneme se ctí," říká ředitelka Muzea středního Pootaví Ivana Říhová.

Ivana ŘíhováZdroj: Deník/ Alena ŠrámkováJaký tedy bude začátek celé anabáze?
Zatímco během července a srpna se pracovníci muzea převlečou do pracovního a bude probíhat vystěhovávání expozic a umísťování sbírkových předmětů do depozitářů, restaurátorské práce na nástěnných malbách a kamenných prvcích se již naplno rozběhnou v části komendy – křížové chodbě. Provoz samotné kapitulní síně bude ukončen k 31.srpnu. Poslední výstavou bude velká výstava k MDF ze soukromé sbírky nizozemského sběratele, hudebníka a pravidelného účastníka našich dudáckých festivalů, Jeroena de Groota ze skupiny Hailender. Tato rozsáhlá sbírka dud bude součástí i nové dudácké expozice. Právě v těchto dnech jedná muzeum o jejím odkoupení.
Samotné stavební práce budou zahájeny koncem července v přízemních prostorách hradního paláce, které jsou dnes již prázdné.

Čeká vás křest ohněm, protože tři roky jsou dlouhá doba. Jak tento mezník vnímáte vy?
Jedná se o velmi rozsáhlou stavební úpravu, která si samozřejmě vyžádá i jistě oběti. Snad nám tedy návštěvníci strakonického hradu i Strakoničtí prominou, že daní za vše nové bude téměř tříletá uzavírka expozic. Stavební a následně expoziční úpravy nelze bohužel rozdělit, jak se někteří bez bližších informací domnívají. Neohrozí však nijakým způsobem chod Šmidingerovy knihovny ani ZUŠ. Neomezí ani konání kulturních programů, které budou v letních měsících probíhat na hradním nádvoří ani mezinárodní dudácký festival.

Zkusíte tedy lidem toto omezení nějak vykompenzovat?
Aby si návštěvníci strakonického hradu přeci jen mohli odnést nějaké zážitky, zprovoznili jsme kompletně věž Rumpál. Výstup na ni je nepřerušen a navíc bude možný již od 2. července přímo z nádvoří. Dalším bonbónkem může být i návštěva tzv.černé kuchyně mezi II. a III. nádvořím, kterou jsme obohatili o malou expozici kamenných artefaktů ze sbírek muzea. Také do těchto prostor připravujeme komorní výstavy a pro menší akce ji bude využívat i Šmidingerova knihovna.

A co samotná rekonstrukce?
Stavební úpravy se budou týkat tzv. Bavorovského paláce s věží Jelenkou, kde je umístěno muzeum, budovy bývalého děkanství s kapitulní síní a ambitem (dříve komenda maltézského řádu) a spojovacího krčku mezi I. a II. nádvořím, který je ve vlastnictvím Města Strakonice.

Na hraně životnosti jsou v těchto částech hradu elektřina, rozvody vody i kanalizace. Expozice a sály jsou nyní bez vytápění, takže jejich provoz během roku je omezen pouze na letní sezónu. Během rekonstrukce zde bude instalováno podlahové topení. Vytápěné sály budou tedy v provozu po celý rok. Bude tím rozšířena i nabídka akcí a tím jistě podpořen i rozvoj cestovního ruchu ve městě. Rekonstrukcí skladových prostor získá muzeum nové sály pro přednáškovou, výstavní a edukační činnost.

Nové a důstojné prostory získá i muzejní knihovna a badatelna. Nové bude i sociální zařízení a prostor pro odpočinek malých i velkých návštěvníků. Jistě potěšující je, že výstavní sály i stálá expozice budou alespoň částečně zbaveny bariér, a to výstavbou výtahu ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím.

Návštěvníci jistě uvítají i nové expozice, které budou představovat 5 hlavních oblastí, které jsou pro naše město charakteristické: textilní výroba, výroba motocyklů, zbraní a dalších prům. výrobků ČZ, dudácká a loutkářská tradice. V prostorách bývalé komendy maltézského řádu vznikne zcela nová, v ČR jediná, expozice věnovaná historii a současnosti maltézského řádu ve spojení s historii města. Předmětem dotace je také restaurování nástěnných maleb a kamenných prvků v celém objektu.

Muzeum středního Pootaví bude uzavřeno do poloviny roku 2021. Snahou všech zúčastněných bude práce provést nejen kvalitně, ale co nejrychleji. Doufám, že rekonstrukce se povede podle našich plánů a představ a všichni na ni budeme pyšní.