Zastupitelstva obou měst se rozhodla společnou investicí vyřešit několik let se vlekoucí problém, co s opuštěnými psy.

Až dosud pro opuštěné nebo zatoulané psy sloužilo soukromé zařízení Zdeňka Korbela. Písek každororočně doplácel na provoz z městské kasy kolem 800 tisíc korun ročně, přibližně stejnou částku platily také Strakonice .

Písečtí radní i zastupitelé však opakovaně řešili stížnosti Ligy na ochranu zvířat i dalších aktivit. Jejich členové poukazovali na to, že psi nemají potřebnou péči, což ale kontroly veterinářů potvrdily jen v některých případech. Ochráncům zvířat rovněž vadilo, že psy v útulku není možné navštěvovat, případně je brát na procházky.

Zastupitelé v Písku i na základě opakovaných stížností rozhodli o vypovězení smlouvy se Zdeňkem Korbelem poté, až bude nalezeno jiné řešení.
Tím je vybudování společného útulku ve Strakonicích. „Návrh smlouvy již schválilo strakonické zastupitelstvo, písecké o něm bude jednat příští čtvrtek. Radní tuto smlouvu doporučili ke schválení bez připomínek. Protože tako akce není zařazena v rozpočtu na letošní rok, bude zároveň zastupitelstvu předložen návrh na rozpočtovou změnu. Předpokládané náklady jsou pět milionů šest set tisíc korun a obě města se o tuto částku rozdělí rovným dílem,“ informovala včera písecká místostarostka Hana Rambousová (VPM).

Nový útulek pro nalezené a opuštěné psy bude v prostoru zahradnictví U Blatenského mostu ve Strakonicích. „Toto místo je výhodné, protože tudy projde hodně lidí právě v souvislosti s fungujícím zahradnictvím a připravovanou cyklostezkou. Útulek se tak dostane do povědomí širší veřejnosti a psi mají větší šanci na to, že se odtud brzy dostanou,“ uvedl strakonický radní Pavel Pavel (ODS).

Útulek budou provozovat Technické služby Strakonice a jejich zaměstnanci budou finančně zainteresováni na tom, že psa z útulku udají co nejdříve a ten se nevrátí zpět do šesti měsíců. Zařízení bude otevřené pro veřejnost ve všední dny v odpoledních hodinách a v sobotu a v neděli, což rozšíří možnosti pro rychlou adopci zvířat. K tomu by měla přispět i lepší informovanost veřejnosti prostřednictvím internetu.

V útulku bude čtyřicet kotců, z toho dvacet bude vyčleněno pro psy přivezené z Písku. Nové zařízení by mělo být v provozu ještě letos.

Čtěte také zde.