Na úterní schůzce padlo konečné rozhodnutí, že se na útulku něm budou obě města podílet.

Nyní čeká Strakonice i Písek schvalovací proces v radách města. Obě by se na stavbě měla podílet pěti miliony korun. Do konce června mají být připraveny změny týkající se povrchů, oplocení a podobně. „Koncem prázdnin už by se mohlo začít stavět,“ uvedl včera vedoucí odboru životního prostředí strakonického městského úřadu Jaroslav Brůžek.

Myšlenka psího útulku už má ve Strakonicích několikaletou historii. Původní záměr počítal s jeho postavením v blízkosti čistírny odpadních vod. Nakonec se ale jako výhodnější ukázala poloha v lokalitě u blatenského mostu. Tam už dnes sídlí městské zahradnictví a měl by se tam objevit i třetí sběrný dvůr. Kromě toho, že tam bude několik provozoven spadajících pod technické služby pohromadě, to bude mít i tu výhodu, že to případní zájemci o nalezené psy budou mít přece jen o něco blíž.

Počty psů odchycených strakonickou městskou policií se v posledních letech drží stále poměrně vysoko. Jen vloni jich bylo 142 a 39 jich skončilo v útulku v Písku. Ani čísla z předešlých období se od tohoto příliš neliší.