V rámci Dne otevřených dveří budou v jednotlivých zařízeních MěÚSS probíhat prohlídky, budou podávány informace o poskytování sociálních služeb a budou rovněž připraveny workshopy Ukázky prací z tvořivé dílny, kde se každý může zapojit a odnést si pak domů svůj vlastní výrobek. „Chceme ukázat široké veřejnosti, že naše sociální služby jsou kvalitní, pomáhají lidem řešit jejich nepříznivou životní situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí,“ dodala Stanislava Bečvářová. Akce se koná od 9 do 16 hodin.